Generalforsamling – 2019


Begivenhedsdetaljer

 • Date:

Der afholdes ordinær generalforsamling i HK klubben – Gladsaxe Rådhus og skole.

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 16.00 i Rådhuskælderen.

Tilmelding er kun nødvendigt hvis man ønsker at deltage i spisningen.
OBS: Du kan kun melde dig selv til.
Tilmelding til spisning senest 11.02.2019

 

Foreløbig dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Nedsættelse af stemmeudvalg
 6. Evt. indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg:

Formand og FTR Lisbeth Hoffmann genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 2 år Lizzi Cederskjold genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 2 år Janni Jensen genopstiller

Suppleant for 1 år – Farrukh Shahzad genopstiller

Revisorer for 1 år – Pia Bagger og Jette Dige Larsen genopstiller

Revisorsuppleanter for 1 år – Heidi Kragelund og Belinda Madsen genopstiller

Til orientering er TR og TR suppleant på beskæftigelsesområdet (BO) fødte medlemmer af bestyrelsen. Der er planlagt valg af TR suppleant på BO området 13. marts 2019.

 1. Eventuelt (ordet er frit, men der kan ikke vedtages noget under dette punkt).

Herefter er der arrangeret underholdning af ca. 40 min. varighed og så er det tid til lidt hyggeligt samvær med mad, til dem der har tilmeldt til spisningen.

Bemærk

 • Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde
 • Beslutninger træffes med simpelt flertal

 

På sidste års generalforsamling blev der rejst ønske om at vi i indkaldelse informerer om hvem der sidder i bestyrelsen – så det får I hermed:

Lisbeth Hoffmann, formand og FTR

Anne-Marie Varas, næstformand og suppleant for FTR

Charlotte Lind, medlem og TR på beskæftigelsesområdet

Lizzi Cederskjold, kasserer

Janni Jensen, hjemmesideadministrator

Olivia Jantzen, Facebook administrator og bindeled til eleverne

Susie Hansen, suppleant for TR på beskæftigelsesområdet

Farrukh Shahzad, suppleant

 

Kontakt os

Formand og fællestillidsrepræsentant
Lisbeth Hoffmann
E-mail: hk@gladsaxe.dk
Tlf.:  39 57 61 90

Følg os: