Generalforsamling 2020


Begivenhedsdetaljer

  • Date:

Der afholdes ordinær generalforsamling i HK klubben – Gladsaxe Rådhus og skole.

Grundet Corona afholder vi først nu vores ordinære generalforsamling.

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 16.00 i Rådhuskælderen.

Tilmelding er nødvendigt hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen og efterfølgende spisning.

Tilmelding senest 18.08.2020

OBS: Du kan kun melde dig selv!

Kommunaldirektør Bo Rasmussens kommer kl. 16 og fortæller om sine tanker omkring fremtidens administrative medarbejdere/ nye tider?

Herefter starter vi den ordinære GF. Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
Næstformand og suppleant for FTR (Anne-Marie Vares – genopstiller)
Bestyrelsesmedlem for 2 år (afgang Olivia Norup Jantzen)
Bestyrelsesmedlem for 1 år (Lizzi Cederskjold ønsker at trække sig.)
Suppleant for 1 år – Farrukh Shahzad genopstiller ikke
Revisorer for 1 år –
Revisorsuppleanter for 1 år –
Til orientering er TR og TR suppleant på beskæftigelsesområdet (BO) fødte medlemmer af bestyrelsen. Der vil være valg af TR på BO området senere på året.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt).

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Lisbeth Hoffmann, formand og FTR (ikke på valg)
Anne-Marie Varas, næstformand og suppleant for FTR (på valg)
Charlotte Lind, medlem og TR på beskæftigelsesområdet (på valg i BO)
Lizzi Cederskjold, medlem/ kasserer (på valg udenfor nummer)
Janni Jensen, medlem, hjemmesideadministrator (ikke på valg)
Olivia Jantzen, medlem (på valg)
Susie Hansen, suppleant for TR på beskæftigelsesområdet (ikke på valg)
Farrukh Shahzad, suppleant (på valg)

Bemærk

Afhængig af retningslinjerne omkring forsamlinger kan der være et max. på antal deltagere. I skrivende stund er tallet 50 personer.

Alle skal derfor tilmelde sig Generalforsamlingen på hjemmesiden og hvis du ønsker at spise med efter selve generalforsamlingen, skal du også tilmelde dig dette. Altså 2 tilmeldinger, hvis du ønsker at deltage i det fulde arrangement.

Hvis der fortsat er et max. antal og vi overstiger dette eller lokalet ikke må rumme flere end et vist antal, bliver fordelingen efter først til mølle princippet,

Normalt kan der kun stemmes ved personligt fremmøde, og at beslutninger træffes med simpelt flertal.

Tilmelding

Billet Pris Antal
Ja tak, jeg deltager kun i generalforsamingen - OBS du må kun tilmelde dig selv. kr0,00 Sold out
Ja tak, jeg deltager i både generalforsamling og spisning - OBS du må kun tilmelde dig selv kr0,00 Sold out

Kontakt os

Formand og fællestillidsrepræsentant
Lisbeth Hoffmann
E-mail: hk@gladsaxe.dk
Tlf.:  39 57 61 90

Følg os: