Generalforsamling 2020


Begivenhedsdetaljer

  • Date:

OPDATERING: Læs mail fra Lisbeth Hoffmann, udsendt 10/7-2020. Vi flytter til den store mødesal på Biblioteket og den efterfølgende spisning er aflyst.

Der afholdes ordinær generalforsamling i HK klubben – Gladsaxe Rådhus og skole.

Grundet Corona afholder vi først nu vores ordinære generalforsamling.

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 16.00 i Den store mødesal på Biblioteket.

Tilmelding er nødvendigt grundet reglerne omkring Covid19.

Tilmelding senest 18.08.2020

OBS: Du kan kun melde dig selv!

Kommunaldirektør Bo Rasmussens kommer kl. 16 og fortæller om sine tanker omkring fremtidens administrative medarbejdere/ nye tider?

Herefter starter vi den ordinære GF. Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
Næstformand og suppleant for FTR (Anne-Marie Vares – genopstiller)
Bestyrelsesmedlem for 2 år (afgang Olivia Norup Jantzen)
Bestyrelsesmedlem for 1 år (Lizzi Cederskjold ønsker at trække sig.)
Suppleant for 1 år – Farrukh Shahzad genopstiller ikke
Revisorer for 1 år –
Revisorsuppleanter for 1 år –
Til orientering er TR og TR suppleant på beskæftigelsesområdet (BO) fødte medlemmer af bestyrelsen. Der vil være valg af TR på BO området senere på året.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt).

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Lisbeth Hoffmann, formand og FTR (ikke på valg)
Anne-Marie Varas, næstformand og suppleant for FTR (på valg)
Charlotte Lind, medlem og TR på beskæftigelsesområdet (på valg i BO)
Lizzi Cederskjold, medlem/ kasserer (på valg udenfor nummer)
Janni Jensen, medlem, hjemmesideadministrator (ikke på valg)
Olivia Jantzen, medlem (på valg)
Susie Hansen, suppleant for TR på beskæftigelsesområdet (ikke på valg)
Farrukh Shahzad, suppleant (på valg)

Bemærk

Afhængig af retningslinjerne omkring forsamlinger kan der være et max. på antal deltagere. I skrivende stund er tallet 50 personer.

Alle skal derfor tilmelde sig Generalforsamlingen på hjemmesiden.

Hvis der fortsat er et max. antal og vi overstiger dette eller lokalet ikke må rumme flere end et vist antal, bliver fordelingen efter først til mølle princippet,

Normalt kan der kun stemmes ved personligt fremmøde, og at beslutninger træffes med simpelt flertal.

HK Gladsaxe

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler

Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Mail: hk@gladsaxe.dk