Bestyrelsen

HK klubbens nuværende bestyrelse valgt den 25. august 2020.

FTR Lisbeth Hoffman

Lisbeth Hoffman

Formand og fællestillidsrepræsentant
E-mail: hk@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 61 90

Anne-Marie Varas

Næstformand og suppleant for FTR
E-mail: annvar@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 55 59

TR Charlotte Lind

Charlotte Lind

Tillidsrepræsentant for Jobcentret
Bestyrelsesmedlem
E-mail: chalin@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 49 62

Susie Hansen

Susie Hansen

Suppleant for TR på Jobcentret
Bestyrelsesmedlem
E-mail: sofsuh@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 49 59

Bestyrelsesmedlem Janni Jensen

Janni Jensen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: janped@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 53 85

Jette S. Hansen

Jette S. Hansen

Kasserer og bestyrelsesmedlem
E-mail: tmfjha@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 66 48

Bestyrelsesmedlem Anne-Stine Rossander

Anne-Stine Rossander

Bestyrelsesmedlem
E-mail: annros@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 50 00

Maya Busted

Maya Busted

Bestyrelsesmedlem
E-mail: bkfmbr@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 50 22

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler

Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Mail: hk@gladsaxe.dk