Om klubben

Gladsaxe Kommune har en HK Klub, som blev oprettet  i 1931. HK Klubben består af ca. 340 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælger en formand (som samtidig er tillidsrepræsentant) samt øvrige medlemmer af bestyrelsen. Eleverne kan, hvis de ønsker det, vælge en repræsentant, som herefter indgår i bestyrelsen som elevrepræsentant.

HK er den største faglige organisation i Gladsaxe Kommunes administration.

HK Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesser. Dette foregår dels ved at holde tæt kontakt til afdelingen HK/Kommunal Hovedstaden, dels ved at samarbejde med ledelsen og dels ved at være repræsenteret i diverse udvalg, hvor medlemmerne har en interesse.

HK Klubbens medlemsservice omfatter bl.a. løsning af spørgsmål, der har relation til løn- og arbejdsforhold. Derudover er det er HK der har forhandlings- og aftalekompetencen for alle overenskomstansatte i Gladsaxe Kommune. Det vil sige, at det er HK Klubben ved fællestillidsrepræsentanten, der er på de fleste områder, kan indgå aftaler med byråd og ledelse.

Udover at forhandle løn og arbejdsvilkår lokalt, arbejder tillidsrepræsentanten og bestyrelsen med mange andre opgaver. Det kan være udfordringer for det enkelte medlem, en gruppe af medlemmer eller alle medlemmerne, forflyttelsessager, problemer med lønnen, dispensationer, personlige problemer, der har indflydelse på arbejdsindsatsen, chikaneproblemer m.v.
Derudover formidler bestyrelsen forslag til ændringer i overenskomsten og lokale aftaler. Bestyrelsen forhandler normeringer og nye lønformer for medlemmerne.

Hvis man ikke er organiseret står man på egne ben. Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi.

Det koster 10 kr. pr. måned for at være medlem af HK-klubben Gladsaxe. Du betaler beløbet sammen med dit kontingent til HK-kommunal.

HK Gladsaxe

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler

Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Mail: hk@gladsaxe.dk