BESTYRELSEN

HK klubbens bestyrelse er valgt på henholdsvis ordinær generalfor-samling den 8. marts 2023, og ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2023 samt ordinær generalforsamling den 26. februar 2024. 


Klubbestyrelsen har tidligere været sammensat af en fællestillidsrepræsentant (FTR)/Tillidsrepræsentant (TR), som dækkede alle afdelinger. Undtagen bibliotekerne og tandplejen og én TR, som dækkede BSA-området, derudover yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


Efter et længere forhandlingsforløb med SKOHR lykkedes det i sommeren 2023 , at få godkendt nuværende konstellation med 6 TR´er, hvoraf én er FTR, og suppleanter til disse. Dette udgør i dag HK- bestyrelsen sammen med en administrativ post, som bestyrelsesmedlem.