Jo flere vi er, jo  stærkere står vi


Siden 1931 har Gladsaxe Kommune haft en HK Klub, som i 2024 består af over 300 medlemmer.
På den årlige generalforsamling vælges tillidsrepræsentanter og suppleanter samt øvrige medlemmer af bestyrelsen. 


OM KLUBBEN

Klubbens formål

HK Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesser. Dette foregår dels ved at holde tæt kontakt til afdelingen HK/Kommunal Hovedstaden, dels ved at samarbejde med ledelsen og dels ved at være repræsenteret i diverse udvalg, hvor medlemmerne har en interesse.

HK Klubbens medlemsservice omfatter bl.a. løsning af spørgsmål, der har relation til løn- og arbejdsforhold.


Derudover er det er HK der har forhandlings- og aftalekompetencen for alle overenskomstansatte i Gladsaxe Kommune. Det vil sige, at det er HK Klubben ved fællestillidsrepræsentanten, der er på de fleste områder, kan indgå aftaler med byråd og ledelse.Fællestillidsrepræsentant

Lisbeth Hoffman er fællestillidsrepræsentant, og kan kontaktes på mail eller på telefon 39 57 61 90.


Tillidsrepræsentant på Jobcenteret

Af HK klubbens ca. 340 medlemmer, hører ca. 40 medlemmer til på jobcenteret.


Charlotte Lind er tillidsrepræsentant for alle HK'ere i jobcenteret, og kan kontaktes på mail  eller på tlf. nr. 39 57 38 02.


Elever

Eleverne kan, hvis de ønsker det, vælge en repræsentant, som herefter indgår i bestyrelsen som elevrepræsentant.

HK er den største faglige organisation i Gladsaxe Kommunes administration.
Hvad kan vi hjælpe med

Udover at forhandle løn og arbejdsvilkår lokalt, arbejder tillidsrepræsentanten og bestyrelsen med mange andre opgaver. Det kan være udfordringer for det enkelte medlem, en gruppe af medlemmer eller alle medlemmerne, forflyttelsessager, problemer med lønnen, dispensationer, personlige problemer, der har indflydelse på arbejdsindsatsen, chikaneproblemer m.v.

Bestyrelsen formidler også forslag til ændringer i overenskomsten og lokale aftaler. Bestyrelsen forhandler normeringer og nye lønformer for medlemmerne.


Hvis man ikke er organiseret står man på egne ben. Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi.


Hvad koster det

Det koster 10 kr. pr. måned for at være medlem af HK-klubben Gladsaxe. Du betaler beløbet sammen med dit kontingent til HK-kommunal.